Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.market4you.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně  nákupního řádu,  jakož i reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.

  Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

  Internetový obchod www.market4you.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

  Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.market4you.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Platba za zboží

Zboží je možné uhradit několika způsoby:

 • hotově - platba v hotovosti při osobním odběru zboží.faktury, kterou po provedení objednávky zašleme na Váš kontaktní email.
 • platební kartou - pouze na prodejně NOVÝ TUZEX, Brno, celková částka bude navýšena o poplatek bance za platbu přes platební terminál.
 • dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce
 • zálohová faktura - platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě Zálohové faktury.
  Objednávka bude následně vyřízena, po připsání platby na náš účet.

Doprava a osobní odběr zboží

Zboží lze v současné době obdržet třemi způsoby:

 • - přepravní službou GLS – dobírka 129,- Kč včetně DPH
 • - přepravní službou GLS - platba předem na účet 99,- Kč včetně DPH
 • - Osobní odběr - prodejna Nový Tuzex, Bauerova 10, 603 00 Brno (zboží bude rezervováno po dobu 10 dní od naskladnění, poté bude v případě, že zboží nebude vyzvednuto objednávka zrušena)
 • - osobní odběr na pobočkách společnosti uloženka.cz - 55,- Kč včetně DPH při platbě v hotovosti při odběru zboží
 • - osobní doběr na pobočkách společnosti uloženka.cz - 36,- Kč včetně DPH při platbě předem na účet
 • osobní odběr na partnerských pobočkách společnosti uloženka.cz - DPD PARCEL SHOP - veškeré informace o detailech těchto odběrních míst, včetně výše poplatku naleznete na www.ulozenka.cz

Práva a povinnosti prodávajícího

 • - Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru (zboží bude rezervováno po dobu 14 dní od naskladnění, poté bude objednávka zrušena), obdrží kupující ke zboží daňový doklad - fakturu.
 • - Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Provozovatel internetového obchodu www.market4you.cz, společnost TRAFFIC SPEED CARGONET s.r.o., se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.
 • - Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • - Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
 • - Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (např. bankovním převodem) odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
 • - Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 • Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, pošle nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně záručního listu, prodejního dokladu, českého návodu a veškerého dodaného příslušenství zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží vracejte nejlépe v původním, kompletním a nepoškozeném obalu. Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena (např. mechanické poškození povrchu, chybějící příslušenství, neúplný nebo poškozený obal), máte sice také nárok na vrácení zboží ve 14-denní lhůtě, ale podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku jste povinni nám tuto chybějící hodnotu nahradit v penězích. Zboží jsme poté také povinni přijmout zpět, ale hodnota, o kterou byla snížena hodnota nového výrobku, bude odečtena od vrácené částky za zboží. Po obdržení takto vráceného zboží prodávající obratem zákazníka kontaktuje a vrátí zpět částku, zaplacenou za zboží, nebo sníženou o částku snížené hodnoty nového výrobku, jak je uvedeno výše, způsobem, na kterém se oba dohodnou.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.market4you.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cenu zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu www.market4you.cz platí vždy jen do okamžiku její změny; pro objednávky odeslané po provedené změně je vždy rozhodná cena nová.
 • V případě nepřevzetí zásilky v úložní době, nebo v případě maření doručení či při opakovaném doručením přepravci, dojde k porušení kupní smlouvy. Protože zákazník je ze strany prodávajícího vždy informován o odeslání zásilky, bude v případě nepřevzetí, nebo nevyzvednutí zásilky prodejcem účtován příslušný poplatek spojený s náklady na objednávku a expedici zboží.